Công trình thi công sà gỗ nhà Em TẤN p,BìNH ĐA ,BH